Service Flats


English

. The “Residence Queen Astrid is located in the same building as the Centrale. This is the service building of the Centrale. These serviced residences are designed for older people who are moderately active and independent. This means that residents are responsible for their daily maintenance. There are no nurses, doctors, physiotherapists, … in the building. The residents provide their own meals, shopping, caring, ….

Our serviced residences offer on the one hand, individual housing units where elderly enjoy an independent living and on the other hand community facilities readily available such as a laundry room with washer and dryer, the Club Shalom..

The individual housing units are similar to small studios. Three different sizes are proposed.
May we suggest to come and take a look for yourself ?
All flats are connected to the beautiful, rustic elegant garden with pond. An ideal place to relax in the summer. This garden also houses the “Club Shalom”, where residents and their guests alike enjoy afternoon tea and play games.

Prices are based on a daily rate. This price includes water and heating as well as maintenance,  and lighting of common parts. Your rate also covers fire insurance.
The daily rate will be communicated during your first visit or you can contact the social worker of the Centrale.
Available is a set of documentation with a sample contract, bylaws and an informative text depicting our rules, regulations and social conduct.

Applications will be handled by a committee appointed by the Centrale.

Currently there are few empty studios so there is no active waiting list. Our serviced residences are the perfect place to live alone and yet not feel alone.

Feel free to contact:

Residence Queen Astrid

Tel.: 03.239.82.15

Contact: Ms. Benita Hasenson-Czopp

Nederlands

Zoals vele onder jullie reeds weten, bevinden de kantoren in het hartje van Antwerpen. Hier bevindt zich ook ‘Residentie Koningin Astrid’. Dit is het serviceflatgebouw van De Centrale. Deze serviceflats zijn bedoeld voor ouderen die matig verzorgingsbehoevend zijn. Dit houdt in dat bewoners zelf verantwoordelijk zijn voor hun dagdagelijks onderhoud. Er zijn geen verpleegkundigen, dokters, kinesisten, … in het gebouw aanwezig. De bewoners zorgen zelf voor hun maaltijden, boodschappen, verzorging, … Hierbij kan hulp geboden worden van buitendiensten maar deze zijn niet standaard voorzien.

Onze serviceflats bieden enerzijds individuele woongelegenheden aan waar ouderen zelfstandig kunnen wonen en anderzijds gemeenschappelijke voorzieningen waarop zij facultatief een beroep op kunnen doen (bvb.: een wasruimte met droogkast en wasmachine).
De individuele woongelegenheden zijn vergelijkbaar met kleine studio’s. Er zijn drie verschillende soorten flats. Deze verschillen in opbouw, grootte en prijs. Om een duidelijk beeld te krijgen van dergelijke woongelegenheid, raden wij u aan zelf een kijkje te komen nemen. Hierdoor voelt u zelf aan of u zich ‘thuis’ kan voelen in onze flats.
Deze woongelegenheid biedt het voordeel dat mensen zelfstandig wonen en hun privacy behouden. Verder is het voordelig dat er andere mensen meteen in de buurt zijn indien er iets gebeurt. Bovendien is er altijd iemand in de nabije omgeving aanwezig waardoor het sociaal contact onderhouden blijft. Alle flats zijn verbonden aan de prachtige, elegante tuin met rustieke vijver. Een ideale plek om ’s zomers tot rust te komen. Aan deze tuin bevindt zich ook de ‘Club Shalom’. Hier kunnen bewoners alsook buitenstaanders ’s namiddags thee en/of koffie drinken en gezelschapsspellen spelen. Telkens een groot succes bij onze bezoekers. Wederom een meerwaarde van de serviceflats!

Uiteraard is er een prijs verbonden aan onze woongelegenheden. De prijs van een serviceflat is gebaseerd op een dagprijs. In deze prijs zijn water en verwarming inbegrepen alsook onderhoud, verwarming en verlichting van de gemeenschappelijke delen. Via de dagprijs is de flat ook gedeeltelijk verzekerd bij brand. Deze dagprijs zal medegedeeld worden bij een eerste bezoek of u kan contact opnemen met de sociaal assistente van De Centrale of de dagverantwoordelijke van de serviceflats.

Bij een eerste bezoek wordt een leegstaande flat getoond en bespreekt men de dagprijs. Er wordt een documentatieset meegegeven waarin u een voorbeeldcontract, een huishoudelijk reglement en een informatieve tekst betreffende onze visie op leven, waarden en normen terug vindt. Verder kan u na dit eerste bezoek reeds een optie nemen indien u interesse hebt in één van onze flats. Dit is uiteraard niet verplicht.

Wanneer de documenten in orde zijn gebracht en uw optie schriftelijk bevestigd is, zal men uw aanvraag individueel onderzoeken. Uw aanvraag wordt door een onafhankelijk, bevoegd orgaan van De Centrale behandeld. Dit orgaan noemen we de serviceflatcommissie. Indien deze commissie hun akkoord gegeven heeft, dienen er enkel nog administratieve zaken afgerond te worden. Wanneer deze documenten ingevuld en ondertekend zijn, kan de verhuis beginnen.

Momenteel staan er enkele serviceflats leeg dus is er geen wachtlijst actief. Dit wil zeggen dat mensen vrij snel hun flat kunnen intrekken. Het is nu een ideaal moment om informatie in te winnen en een flat te komen bezichtigen. Onze serviceflats zijn de perfecte plek om alleen te wonen en tegelijk zich niet alleen te voelen. Wie weet bent u de volgende gelukkige bewoner van het serviceflatgebouw van De Centrale.

Contactgegevens:

Residentie Koningin Astrid

Tel.: 03.239.82.15

Contactpersoon: Mevrouw Benita Hasenson-Czopp