Social Service


English

The Sociale Service of the Centrale is a spinoff of CAW De Mare VZW. It gives information, advice, counseling , mediation and active support to the Jewish Community in Flanders and the Flemish part of Brussels.

The Social Service is located on the ground floor in the Koningin Astrid residency in the Nerviërstraat 14-16, 2018 Antwerp.

The decline of traditional activities of the Community has left many of our members and especially their families and parents in poverty. Over 500 families are on a continuous life support line from the Centrale. Most urgent requests are made for payments of heating and electricity costs and especially food for those who cannot afford a dignified life.

A staff of social assistants assists on a daily basis people in need of moral, juridical and financial support. The Social Service of the Centrale is the First Aid of the community.

Compensation Programs Related to the Holocaust

It is a priority, for the social services, to give all information regarding compensations related to the Holocaust. The Centrale follows up all directives in the existing funds and is on the lookout for new projects as well. As such, we can be of assistance to our Community is an effective way.

Meals

For several years, the Centrale has been delivering kosher meals at home, but also to the Antwerp prisons and hospitals. Cooking and delivery of these meals are outsourced. All meals are prepared fresh, daily and are delivered, hot, at home.The meals for the Antwerp prisons are still prepared by the geriatric centre.
To apply for meals please contact the social service.

In 2011, we delivered 3045 meals.

Family and Elderly Help

The Jewish service for Family and Elderly help (Joodse dienst voor Gezins- en Bejaardenhulp) provides, since 1977 help to families or elderly who are temporarily or permanently unable to perform basic household duties. People receiving help are to know the help we provide is of a temporary kind.
To apply, please contact our representative by phone. You are then put on waiting list. When your turn comes up, a social assistant will pass by your home and discuss all details together with you.

The help provided is scaled proportionally to the applicant’s income.

The financing of this service happens as follows : the smallest portion stems from the client self, the second part is financed by subsidies from the Centrale, a third from the Claims fund.

Cleaning Service

Established in 1979 in addition to the family and elderly help, the cleaning service is now appropriately named : “Service for Logistical Help and Supplemental Home Care”.

We employ seven professionals who are either full or half employed.

To apply, please contact our representative by phone. You are then put on waiting list. When your turn comes up, a social assistant will pass by your home and discuss all details together with you.

Nederlands

Ik ben een getrouwde vrouw met 9 kinderen. Wij leven alleen van het kindergeld. Ik kan mijn gezin hier alleen van niet onderhouden. “Wat kan ik doen?”

Mijn moeder, 90 jaar oud, is momenteel opgenomen in het ziekenhuis met gezondheidsproblemen. Over enkele dagen komt ze terug naar huis maar ze kan niet meer voor zichzelf zorgen. “Waarop kan ik beroep doen?”

Mijn echtgenoot heeft gezondheidsproblemen en de medicatie die hij moet nemen kost handenvol geld. Wij kunnen dit niet blijven betalen. “Wat moeten we doen?”

Wij zouden graag een eigen zaak beginnen, maar kunnen de financiële opstartkosten niet aan. “Bestaat er zoiets als een renteloze lening?”

Mijn echtgenoot is net overleden. Ik krijg zoveel papieren. “Waar begin ik?”

Mijn kinderen zouden graag verder studeren, maar wij kunnen dit niet betalen. “Hebben we recht op een studiebeurs?”

Ik krijg steeds opnieuw papieren voor de kinderbijslag. Ik weet helemaal niet hoe ik deze juist moet invullen. “Wat nu?”

Komt één van onderstaande vragen u bekend voor of kampt u met andere problemen en ziet u geen uitweg meer?

Dan kan de gespecialiseerde hulp van onze sociale dienst u misschien wel verder helpen.

De Sociale Dienst van de Koninklijke Vereniging voor Joods Weldadigheid is een deelwerking van CAW De Mare VZW. Het biedt informatie, advies, bemiddeling en actieve begeleiding aan de Joodse Gemeenschap in Vlaanderen en het Vlaams gedeelte van Brussel. De Sociale Dienst bevindt zich op de gelijkvloers van residentie Koningin Astrid gelegen in de Nerviërstraat 14-16, 2018 Antwerpen.

De hulp die verleent wordt bevindt zich op heel wat verschillende domeinen waaronder het financiële, administratieve, juridische en psychosociale domein.

Herstelvergoedingen In Het Kader Van De Holocaust

Er is voor het sociaal Joods centrum een belangrijke rol weggelegd inzake het informeren rond herstelvergoedingen in het kader van de Holocaust.De Centrale volgt de wijzigingen in de bestaande fondsen op de voet en kijkt ook uit naar nieuwe projecten. Op deze manier kunnen cliënten steeds terecht voor de meest recente informatie.

Maaltijden

Reeds verscheidene jaren levert de Centrale koosjere maaltijden aan huis, maar ook aan de Antwerpse gevangenissen en ziekenhuizen. De bereiding en bedeling van deze maaltijden gebeurt door een externe dienst. De maaltijden worden vers bereid en warm bij de mensen aan huis geleverd. De maaltijden voor de Antwerpse gevangenis worden nog wel door het Joods geriatrisch centrum bereid.
Voor het aanvragen van maaltijden neemt U contactop met onze sociale dienst.

Dienst Gezin- en Bejaardenhulp

De Joodse Dienst voor Gezin- en Bejaardenhulp verleent sinds 1977 hulp aan gezinnen en bejaarden die tijdelijk of permanent niet in staat zijn hun huishoudelijke werkzaanheden te verrichten. Het is van uiterst  belang dat de gezinnen weten dat de hulp van tijdelijke aard is.
De procedure om een aanvraag te doen gaat als volgt : u doet telefonisch een aanvraag bij de verantwoordelijke (klik hier). Deze zet U op een wachtlijst. Wanneer U bovenaan de wachtlijst staat, zal de sociaal assistente op huisbezoek komen en de gehele regeling met u bespreken.

De globale financiering van de dienst gebeurt door drie instanties : het kleinste aandeel komt vanuit de cliënt zelf, het tweede deel wordt gefinancierd door de subsidies uitgekeerd vanuit het departement Welzijn, een derde deel komt vanuit het Claims fonds.

Poetsdienst

De Koninklijke Vereniging voor Joodse Weldadigheid richtte in 1979 een Poetsdienst op ter aanvulling voor de dienst Gezins- en Bejaardenhulp. Vandaag heet de dienst officieel “Dienst voor Logistieke Hulp en Aanvullende Thuiszorg”.

De Poetsdienst bestaat uit zeven poetsvrouwen, die werken in voltijds of deeltijds werkregime.

De aanvraag en bijdrage voor poetshulp is gelijkaardig als bij de gezins- en bejaardenhulp.