Frontpage

The Emanation of the Will and the Tradition of the Jewish People

Nederlands

De “Koninklijke Vereniging  voor Joodse Weldadigheid” of de “Centrale” is gericht om materiële en morele hulp te bieden aan de armen en behoeftigen in onze samenleving. Bij het vervullen van haar taak, houdt de “Centrale” geen rekening  met de religieuze en politieke overtuigingen van diegenen aan wie hulp verleend wordt.

Onze belangrijkste activiteiten zijn: de Apfelbaum-Laub Residentie, de Sociale Dienst, de Serviceflats, de Villa Altol, de Damescommissie en de Club Shalom.

De Centrale telt ongeveer 2.500 leden die ons 2-maandelijkse magazine gratis ontvangen. Elk jaar organiseren wij een prestigieuze gala-avond waar verschillende personaliteiten uit de Vlaamse en nationale overheid worden uitgenodigd. Onze Raad van Beheer bestaat uit 21 leden die om de 2 jaar democratisch via verkiezingen worden verkozen waaronder tevens 1 voorzitter, 1 secretaris, 3 penningmeesters en  2 vice-voorzitters.

English

The “Royal Society for Jewish Welfare” or “The Centrale” aims to extend material and moral help to the indigent and destitute ones of our society. In fulfilling its task, the “Centrale” does not take into account the religious and political convictions of those who need its help.

Our core services are the Social Care, the Apfelbaum-Laub residence for the elderly, the Service Flats, the Club Shalom, the Villa Altol and the Ladies Committee.

The Centrale has approximately 2.500 members. Members receive a  bimonthly free magazine. Every year we organize a prestigious gala concert at which various personalities from the Flemish and National Government are invited. The Board of Directors elect their President, Secretary, 3 Treasurers and 2 Vice Presidents.